نوشته های دلتنگی

به وبلاگ دلتنگی خوش آمديد 

دلتنگم!

دلتنگِ خیلی چیزها

دلتنگ این همه دلتنگی ها

چیزهایی که بر من گذشت و هرگز باز نخواهد گشت!

دلتنگم

دلتنگ نیمه شبهای دلتنگی

دلتنگ این همه نبودن ها

دلتنگ این همه دلتنگی ها

دلتنگ عهدهایی که کسی آنها را نبست

دلتنگ تمام چیزهایی که می شد باشد و نیست

 و تمام هست هایی که نیست!

حتی آنان که دلشان برایم تنگ نخواهد شد !!!

دلتنگ تر نیز خواهم شد

می رسد روزی که بگویم :

دلم برای آن روزها ی دلتنگی تنگ شده !!!

 

 


+نوشته شده دریکشنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۹۰ساعت 15:16 توسط دلتنگ |